معرفی توان تحملی ترانزیستور MJE3055

خوب به این منحنی که مربوط به MJE3055T هست توجه کنید

این ترانزیستور از لحاظ شکلی تیپ To-220 با بدنه فلزی است

آیا میدونستی این ترانزیستور بدون هیتسینگ تا دمای محیط، 25 درجه سیلسیوس نمیتونه بیشتر از 2وات را تحمل کنه و بعدش میسوزه؟

یا اگر دمای محیط بشه 75 درجه نمیتونه بیشتر از 1.2 وات تحمل کنه ولی با شرایط خاصی این ترانیستور میتونه وات های بالاتر را تحمل کنه

کلا قطعات تیپ To-220 بدون هیتسینگ تا دمای محیط 65 درجه سیلسیوس می تونند تا 1.5 وات را تحمل کنند..