واریاک چیست؟

واریاک چیست؟

واریاک یا همان اتو ترانس دستگاهی است که با اعمال ولتاژ ac به ورودی آن می تواند در خروجی ولتاژ ac متغیر تولید نماید. برای فهم بیشتر واریاک ، یک ترانسفورماتور ساده 220 به 220 را در نظر بگیرید. اگر بتوانیم یکی از سرهای ثانویه را آزادانه حرکت دهیم تا تعداد دور سیم ها جا به جا شود ، متناسب با تغییرات مکانیکی می توانیم در خروجی تغییرات الکتریکی داشته باشیم.
عموما از واریاک به عنوان منبع تغذیه ac استفاده می شود ولی در اصل این دستگاه یک اتو ترانس است.
منبع تغذیه ac دستگاهی است که علاوه بر تغییرات ولتاژ می بایست فرکانس را نیز تغییر دهد که واریاک قادر به تغییر فرکانس نمی باشد.
واریاک ها در دو مدل تک فاز و سه فاز ساخته می شوند. از نام آنها مشخص است که واریاک تک فاز برای تغییرات ولتاژ تک فاز و واریاک سه فاز به منظور تغییرات ولتاژ سه فاز استفاده می شود.
علاوه بر تک فاز و سه فاز بودن واریاک ها در توان هم با یکدیگر متفاوتند. عموما واریاک ها در توان های 0.5 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 15 و 20 کیلو ولت آمپر ساخته می شوند.

مهندس حسین عظمتی

-->